Suport a les empreses i a l’emprenedoria

 


Serveis a les empreses

Gestió d’ofertes de feina

Gestionem les ofertes de feina de les empreses buscant els professionals que més s’adeqüen a les seves necessitats.

 

Subvencions a la contractació laboral

L’Ajuntament de Premià de Dalt obre anualment una línia de subvencions per a empreses que contractin persones en atur.

 

Suport a la consolidació d’empreses

A través de programes per millorar el coneixement del teixit productiu local, l’intercanvi d’experiències professionals, i la reactivació de l’economia local.

 

Assessorament a les empreses

Les empreses poden fer consultes en els següents àmbits empresarials:

  • Mercat i comercialització (Bases de dades d’empreses, informes sectorials, informes comercials d’empreses…)
  • Organització i Recursos Humans (Bonificacions a la contractació laboral, regulació laboral…)
  • Jurídic i fiscal (Protecció de dades, formes jurídiques…)
  • Econòmic i financer (Fonts de finançament, ajuts i subvencions, microcrèdits)

 

 

Serveis als emprenedors/es

Subvencions a l’emprenedoria

L’Ajuntament de Premià de Dalt obre anualment una línia de subvencions per a emprenedors/es que es constitueixin com a autònoms/es per al finançament de les despeses inicials, quotes d’autònoms, i/o les despeses d’inversió.

 

Assessorament en el procés de creació d’empreses

Oferim assessorament a les persones que vulguin posar en marxa el seu negoci i analitzar la seva viabilitat.

A través del Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) un tècnic dona suport per portar a terme els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

  • Societats de Responsabilitat Limitada (SL)
  • Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)
  • Treballador Autònom.

 

Informació de línies de finançament, ajuts i subvencions

Informem als emprenedors de les línies d’ajuts a la creació d’empreses, i línies de finançament disponibles.

 


Arxius

Pots compartir aquesta informació en:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email