Pràctiques a Empreses – Projecte Terramar

Pots compartir aquesta informació en:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Pràctiques a Empreses - Projecte Terramar

L’Institut Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt porta a terme el projecte educatiu TERRAMAR que té com a finalitat afavorir que els/les alumnes, d’entre 15 i 16 anys  que ho requereixin, puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en ESO, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general.

L’alumnat participant té dificultats generalitzades d’aprenentatge i presenten una potencial motivació cap els aprenentatges utilitaris.

Una part de la formació s’adreça a fer pràctiques a empreses. La durada de les pràctiques és d’un curs escolar (de setembre a juny) dos dies a la setmana (dimecres i divendres de 8.30-9h a 13.30-14h). L’empresa signa un conveni amb l’INS, l’alumne, i els pares, i s’encarrega de l’acompanyament a l’alumne per valorar els seus progressos.

Durant tot el període de pràctiques l’empresa es coordina amb la tutora de l’institut responsable.

Si esteu interessats/des a participar com a empresa de pràctiques poseu-vos en contacte amb el Servei de Promoció Econòmica a través de :

Tel. 93 693 15 90 / prmd.peconomica@premiadedalt.cat