Subvencions per a micro i petites empreses industrials per mantenir els treballadors indefinits

Pots compartir aquesta informació en:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Subvencions per a micro i petites empreses industrials

El Departament d’Empresa i Coneixement ofereix un ajut de 1.500€ per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020.

A qui està adreçat?

A micro i petites empreses industrials i també a autònoms amb assalariats, que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).

Quan es pot demanar? Del 12 de juny a l’1 de juliol està obert el termini per sol·licitar les subvencions a les empreses de menys de 50 treballadors, del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la COVID-19.

Aquesta és una línia de subvencions amb concurrència competitiva, és a dir, es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Per poder accedir als ajuts les empreses han de:
– Tenir menys de 49 treballadors
– Acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019
– Comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Trobareu tota la informació a canalempresa.gencat.cat