Serafín Castaño

Serafín Castaño

Aplicacions a mida d'escriptori i al núvol: -Gestió de presència, accessos, visites. -Gestió de control/optimització de processos de producció: ordres de fabricació, fases de producció, control d'estocs de materials, temps, etc. Integració/sincronització de dades entre aplicacions, Fitxa de producte (fabricació/comercial), control de costos, escandalls.

Dades de l'Empresa:

Carrer Mar ,5
667 61 01 84

Ubicació: