Jayto Font Jardineros

Jayto Font Jardineros

Poda d'arbres. Construcció de tanques amb xiprers, plàstic, bruc. Murs i escales de jardí amb rocalla i travesses. Reg per aspersió. Tractaments de malalties. Col·locació de plantes i arbres, gespa en tepes i arrelada. Disseny per ordinador.

Dades de l'Empresa:

Carrer Conca de Tremp ,11
609 78 12 25

Ubicació: